Cenovnik za inostranstvo

Polazna tačka Ciljna adresa Kilometraža Vreme transfera Cena u €
Hrvatska
Beograd centar Zagreb 395 km 3h 30min 260
Beograd centar Osijek 215 km 2h 15min 160
Beograd centar Pula 660 km 6h 30min 470
Beograd centar Rijeka 560 km 5h 30min 420
Beograd centar Slavonski Brod 205 km 2h 15min 155
Beograd centar Varaždin 455 km 4h 15min 335
Bosna i Hercegovina
Beograd centar Banja Luka 330 km 3h 15min 240
Beograd centar Sarajevo 325 km 4h 15min 235
Beograd centar Tuzla 205 km 2h 30min 150
Makedonija
Beograd centar Skoplje 440 km 4h 30min 300
Slovenija
Beograd centar Ljubljana 535 km 5h 370
Beograd centar Maribor 510 km 5h 380
Beograd centar Bled 590 km 5h 45min 440
Bugarska
Beograd centar Sofija 400 km 4h 30min 280
Rumunija
Beograd centar Temišvar 165 km 2h 45min 140
Beograd centar Bukurešt 630 km 8h 30min 450
Mađarska
Beograd centar Budimpešta 370 km 3h 45min 260
Austrija
Beograd centar Beč 610 km 6h 410
Grčka
Beograd centar Solun 635 km 6h 30min 430
Beograd centar Atina 1100 km 10h 700
Italija
Beograd centar Milano 1030 km 8h 30min 740
Crna Gora
Beograd centar Podgorica 460 km 7h 30min 350
Beograd centar Budva 520 km 8h 30min 390
Polazna tačka Ciljna adresa Kilometraža Vreme transfera Cena u €

 

Sve naše cene su izražene u evrima, konvertovane u RSD po prodajnom kursu NBS na dan fakturisanja.

Cene su izražene sa uračunatim putarinama.

Cene su konstantne bez obzira na vikend i praznike.

Cene su po angažovanom automobilu.

Cene za usluge koje nisu navedene u cenovniku, formiraju se po dogovoru.

Plaćanje preko računa ili u gotovini.

Posebne povoljnosti za dugoročnu saradnju.